jena yoga banner

Yoga with Jena at Serenity Hotel

Yoga with Jena at Serenity Hotel นักเรียนคะ...ครูจีน่าทำคลิปไหว้พระอาทิตย์แบบA ที่มีการปรับท่าให้ผู้ฝึกใหม่ทั้งที่ร่างกายฟิตดีทำได้ และผู้ฝึกที่มีข้อจำกัดร่างกาย หรือสูงอายุ มีปัญหาข้อต่อทำได้..เด๋วจะทำคลิปอื่นๆมาให้ดูเรื่อยๆน๊า